ÖĞRENCİ DESTEK OFİSİ

Öğrenci Destek Ofisi, Yüksekokulumuzda, öğrencilerimize nitelikli bir sosyal yaşam sunmak ve öğrencilerimizin akademik – idari işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla faaliyet yürütmektedir.

Öğrenci Destek Ofisi bu kapsamda;

 • Sağlık, Kültür ve Spor Biriminin aldığı kararları ve çalışma programını uygulamaktadır.
 • E-mail, sosyal medya, dilekçe veya yüz yüze iletilen tüm sorun, dilek ve önerilerin kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
 • Öğrenciler ile ilgili konularda yüksekokul birimleri arasında köprü görevi görmektedir.
 • Akademik konularla ilgili sorunların çözümünde öğrenciler ile birim ve kişiler arasında sorunun çözümünü takip edip raporlamaktadır.
 • Yüksekokulda sunulan olanaklarda sürekliliği sağlamak ve ortaya çıkan her türlü probleme anında destek olabilmek için hizmet vermektedir.
 • Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını şeffaf bir şekilde açıklayarak bunlara kolayca erişmelerini sağlamaktadır.
 • Sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili talepleri ve şikâyetleri birim bünyesinde takip etmek ve raporlamaktadır.
 • Öğrencilerin sınıflardaki bilişim altyapısından, yemekhane hizmet saatlerine, havalandırma, ısınma gibi konulardan, internet bağlantı hızına kadar yüksekokul yerleşke yaşamına dair tüm soru ve sorunlarını dinlemek, raporlamak, çözüme ulaştırmaktadır.
 • Kolay ulaşılabilir ve güvenilir bir yönetim anlayışı ile sonuç odaklı çalışmak, birime başvuranların yüksekokul ile ilgili bütün işlerinde en kısa sürede çözüme ulaştırmak, başvuru esnasında çözülemeyen problemler için ise sorun ve önerileri başvuran adına takip etmek ve sonuç hakkında bilgilendirmektedir.
 • Mezunları tanıtan, iletişim bilgilerini içeren, sosyal statülerindeki değişimleri ve kariyer gelişimlerini takip eden mezunlar bilgi yönetim sistemini ve özgeçmiş veritabanı kurmak, bu çerçevede kişisel web sitelerini, sosyal medya adreslerini ve e-postaları içeren bilgi havuzları oluşturmaktadır.
 • Mezunların özellikle kamu kesiminde etkili pozisyonlara gelebilmesi için Kariyer Ofisi ile ortak çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak, mezunların yönettiği kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak faaliyetler yapmak, bu tür kurum ve kuruluşların Yüksekokula ve öğrencilere katkı sağlamalarını teşvik etmektedir.
 • Mezunlara yönelik olarak “iş hayatında başarı”, “kariyer yönetimi”, “istihdam”, “meslekî gelişim”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “yabancı dil” vb. konularda kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, seminer, webinar ve kurs programları organize etmek, bu tür programların organizasyonuna destek vermek ve mezunların katılımını teşvik edici çalışmalar yapmaktadır.
 • İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda mezunların istihdam edilebilme imkânlarını araştırmaktadır.
 • Mezunların kendi aralarında ve yüksekokul ile iletişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır.
 • Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmektedir.
 • Mezunlara iş olanaklarını duyurmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerin kariyer gelişimlerini takip edip raporlamaktadır.