ÇALIŞMA ALANLARI:

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları;

  • Bankalar ve sigorta şirketlerinde
  • Sermaye piyasası aracı kurumlarında
  • Uluslararası denetim şirketlerinde
  • Kamu finans kurumlarında
  • Leasing şirketleri, reasürans şirketleri ve özel sektördeki işletmelerin finans, muhasebe ve yönetim kadrolarında çalışabilmektedirler.