DUYURULAR

04.04.2021 Tarih 31444 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Görevlisi Alım İlanı Hk.

04 Nis 2021

1. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
2. Akademik Personel Başvuru Formu için tıklayınız.
3. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.
4. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

NOT : Akademik Personel Adaylarımız, ekte yer alan Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin çıktısını alıp, şahsen başvurularında başvuru esnasında imzalayıp teslim edeceklerdir. Posta ile başvurularda ise bu metinlerin imzalı şekilde evraklar içinde gönderilmesi gerekmektedir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü,

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR

SINAV TAKVİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

04.04.2021

SON BAŞVURU TARİHİ

18.04.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

19.04.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ

20.04.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

21.04.2021

 

SIRA NO

 

PROGRAM

 

KADRO

SAYISI

 

UNVAN

 

ALES

 

İLAN ÖZEL ŞARTI

1

Adalet

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

2

 

 

Grafik Tasarımı

 

 

1

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, Animasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

 

3

 

 

Eczane Hizmetleri

 

 

1

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

 

Eczacılık, Kimya, Biyokimya bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

 

 

 

 

2ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

 

 

MUAF (YÖK 27.11.2018 tarih ve E.90031sayılı yazı)

Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Lojistik bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da Sivil Hava İşletmeciliği Lisans Mezunu olup Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıllık sivil havacılık alanında deneyime sahip olmak.

 

 

5

 

 

Optisyenlik

 

 

1

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

Fizik Öğretmenliği, Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

6

 

Optisyenlik

 

2

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

Tıp Fakültesi mezunu olup, göz hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

7

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

 

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MUAF (YÖK 27.11.2018 tarih ve E.90031sayılı yazı)

Tıp Fakültesi mezunu olup, Estetik ve Plastik Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

 

 

8

 

 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

 

 

 

2

 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MUAF (YÖK 27.11.2018 tarih ve E.90031sayılı yazı)

Tıp Fakültesi mezunu olup, Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

 

 

9

 

 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

 

 

3

 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video bölümlerinin birinden lisans mezunu olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

 

10

 

 

Çevre Sağlığı

 

 

1

 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri veya Sağlık Bilimleri Yüksekokullarının lisans bölümlerinin birinden mezun olup Halk Sağlığı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

11

 

Çevre Sağlığı

 

2

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, Çevre Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.