DUYURULAR

11.05.2020 Tarih 31124 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Görevlisi Alım İlanı Hk.

11 May 2020

Akademik Personel Başvuru Formuİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-      Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2-      Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3-      YÖK formatında Özgeçmiş,

4-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5-      Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

6-      Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7-      Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8-      Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9-      ALES Belgesi

10-  2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11-  Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12-  Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan belge)

13-  Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan belge)

14-  ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

SINAV TAKVİMİ

 

İLK BAŞVURU TARİHİ

11.05.2020

SON BAŞVURU TARİHİ

25.05.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

27.05.2020

SINAV GİRİŞ TARİHİ

28.05.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

29.05.2020

 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR

1-      657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-      Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümündenALES'ten en az 70 puan almış olmak

3-      Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4-      Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE  ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.

SIRA

ÜNVANI

PROGRAM

ADET

İLAN ÖZEL ŞART

1

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

GRAFİK TASARIMI

1

Grafik, Grafik Tasarımı, Fotoğraf, Resim veya Resim İş Öğretmenliği Lisans mezunu olmak; Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.