DUYURULAR

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Başvuruları Hk.

23 Ağu 2019
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI HAKKINDA

 

* BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 26 – 29 Ağustos 2019
SONUÇLARIN İLANI 06 Eylül 2019
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT TARİHİ 11-12 Eylül 2019

 

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ

Başvuru ve Kabul Koşulları 

MADDE 6-(1) Başvuru ve kabul koşulları; 

a) Çift Anadal başvuruları; en erken ikinci yarıyıl en geç üçüncü yarıyıl başlamadan önce, öğrenci işleri birimine yapılır. 

b) Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin, Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri veya 1 yıl İngilizce Hazırlık okuyup, İngilizce Yeterliliğini sağlamaları gerekir. 

c) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar. 

ç) Başvuru sayısının Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin, çift anadal yapacağı programın meslek yüksekokuluna giriş puan türündeki puanına bakılır. 

e) Başvurular Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanır. 

f) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. 

g) Örgün Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP yapabilir. 

h) “Çift Anadal Yapılabilecek Programlar Tablosu” nda uygunluğu kabul edilen programlar arasında ÇAP yapılabilir.

 

Çift Anadal Yapılabilecek Programlar Tablosu için tıklayınız.

ÇAP Başvuru Formu için tıklayınız.

ÇAP Kontenjanları için tıklayınız.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-ÇAP başvurusu yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri’ne şahsen başvuru yapmalıdırlar. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. 

2-Belirlenen kontenjanlar dâhilinde ÇAP hakkı kazanan adaylar www.kavram.edu.tr internet adresinde ilan edilir. 

4-Kayıt hakkı adayların belirlenen tarihte kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.