DUYURULAR

Erasmus+ Değişim Programları Sınav Sonuçları ( 2021-1-TR01-KA131-HED-000003423 ve 2020-1-TR01-KA103-081539 )

29 Mar 2022

2021-1-TR01-KA131-HED-000003423 ve 2020-1-TR01-KA103-081539 Numaralı Erasmus+ Projeleri kapsamında 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Erasmus programı ile yurt dışında eğitim görecek öğrencilerimizi seçmek amacıyla gerçekleştirilmiş olan İngilizce sınav sonuçları açıklanmıştır.
 
Açıklanan Erasmus+ değişim programı değerlendirme sonuçlarında Ulusal Ajansın el kitabında belirtildiği gibi adil hibe dağıtımı sağlanması için bölüm bazında değerlendirilme yapılıştır.  Her  programdan en yüksek puanı alan bir öğrenci asil, aynı programdan varsa diğer öğrenciler yedek açıklanmıştır.
Açıklanan başarı sırasına göre öğrenciler 2021 Projesinden hibelendirmeye başlanacak daha sonra 2020 Projesi bütçesinden hibelendirilmeye devam edilecektir.
 

2021 ve 2020 Erasmus+ Projeleri hibe miktarları birbirinden farklıdır.

Hibe miktarlarını belirttiğimiz daha önceki duyurumuzun linki:

https://kavram.edu.tr/duyurular/2020-erasmus-ve-2021-erasmus-proje-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-hakk%C4%B1nda-%C3%B6nemli-bilgi


Başvuru Sonuçları için tıklayınız.
 

Sınavı kazanan öğrencilerin, haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 06/04/2022 Çarşamba günü saat 17.00’e kadar feragat dilekçelerini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne mail ile iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır. Ancak, hibelerin açıklanmasından sonra, hibe yetersizliğinden dolayı Erasmus programından faydalanmaktan vazgeçen öğrenciler bu kuralın dışında değerlendirilecektir.

Sınavdan Başarılı olan öğrencilerin dikkatine:

Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak harcamalar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek ve karşılanmayacaktır.

Sınav sonucuna itirazı olan öğrencilerin 06/04/2022 tarihi saat 17:00'e kadar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne mail ile itirazlarını iletmeleri gerekmektedir.