DUYURULAR

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

07 Eyl 2018

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Başvuru İlanı

Başvuru Tarihleri

27 Eylül 2018 – 23 Ekim 2018

Başvuru Yeri

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü

133 no.lu ofis

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)

25 Ekim 2018 – 132 no.lu sınıf

Yabancı Dil Sınavı (Sözlü)

30 Ekim 2018 – 132 no.lu sınıf

Sonuçların Açıklanması

2 Kasım 2018

Başvuru Formu

 

Öğrenim hareketliliği başvuru formu için tıklayınız.

 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programlarına kayıtlı 2. sınıf öğrencilerine açıktır.

Bilgi için

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü erasmus@kavram.edu.tr

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Dönemi:

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 27 Eylül 2018 – 23 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır.  

Toplam kontenjan sayısı öğrenci öğrenim hareketliliği için 5 olarak öngörülmektedir. Belirtilen kontenjan sayısı kesin kontenjan sayısını ifade etmemektedir. Kesin kontenjan sayısı hibe dağıtımı sonunda kesinleşecektir.

Proje No: 2018-1-TR01-K103-050271

 

Başvuru geçerlilik koşulları:

 • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı ikinci sınıf öğrencisi olmak.
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak
 • 4,00 üzerinden en az 2,20 ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) sahip olmak
 • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.
 • Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilere, gazi ve şehit çocuğu olan öğrencilere ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere durumlarının belgelenmesi koşuluyla değerlendirmede artı puan uygulaması yapılır.
 • Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (ön lisans) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim+staj olmak üzere toplam süre 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler.

   

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

 • Genel akademik not ortalaması 2,20 ve üzeri olan başvuru sahipleri yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır.
 • Yabancı dil yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Sınav dili İngilizce’dir.
 • Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yazılı yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur.
 • Son 2 yıl içinde ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL gibi sınavlara veya İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuran öğrenciler için düzenlenen yabancı dil sınavına girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgelerinin başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı dil yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavında, Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyini sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü öğrencileri için Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı baraj puanı 75’dir.Kontenjan dolmadığı takdirde baraj puanı düşürülebilir.
 • Yazılı sınavdan yukarıda belirtilen puan şartlarını sağlayan adaylar sözlü sınava alınacaktır.
 • Yabancı Dil Yeterlilik Puanı, yazılı sınav notunun %75’i ve sözlü sınav notunun %25’i olarak hesaplanacaktır.
 • Öğrencinin genel akademik not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir.
 • Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir.
  • Şehit ve gazi çocuğu olma durumunda Erasmus Genel Sıralama Puanına +15 puan uygulanır.
  • Engelli öğrenciler için (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Genel Sıralama Puanına +10 puan uygulanır.
  • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için Erasmus Genel Sıralama Puanına +10 puan uygulanır.
  • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) durumunda Erasmus Genel Sıralama Puanına -10 puan uygulanır.
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda Erasmus Genel Sıralama Puanına -10 puan uygulanır.
 • Sıralama, Erasmus Genel Sıralama Puanına göre yapılır.
 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür.
 • İlan edilecek bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerin, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği başvurularında, toplam sıralama puanlarından 10 puan düşürülecektir.

 

Başvuru için gerekli form ve belgeler:

1) Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu

Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği için, başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

2) Transkript

Öğrenci işleri biriminden alınmış, güncel resmi imzalı ve mühürlü

3) Vesikalık Fotoğraf

1 adet

4) Varsa herhangi bir dil sınavına ait yabancı dilde yeterlilik belgesi

Son 2 yıl içinde olmak üzere ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL vb sınavlarla, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuran öğrenciler için düzenlenen yabancı dil sınavı sonuç belgeleri geçerlidir.

 

Engelli katılımcılar için :
Öğrencinin, engelliliğe ve düzeyine ilişkin doktor raporu ibraz emesi gerekir. Rapor tarihi 3 aydan eski olmamalıdır.

Şehit ve gazi çocukları için:

Öğrencinin şehit ve gazi çocuğu olma durumunu belirtir belge ibraz etmesi gerekir.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için:

Öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

 

 

Erasmus Öğrenci Hibeleri hakkında bilgiler:

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre gruplara ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 ay’dan, staj hareketliliği için 2 ay’dan kısa olmayacaktır.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20si şeklinde 2 taksit halinde verilir.

Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus Ofisine teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda, ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine iştirak etmemesi, sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi standart öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde, söz konusu öğrencinin Erasmus programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir.

Belgelerde eksiklik olmaması ve standart öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi, fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise, öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinden sözleşmede belirtilen ölçüde kesinti yapılır.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu takdirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

İstenen akademik ortalama ve yabancı dil sınavı puanı seviyelerini sağlayarak, Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler hibe almaksızın Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.