DUYURULAR

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

09 Mar 2022

    logo

Yarışmanın Temel Amacı:
İzmir’in doğal ve kültürel miraslarını, öğrencilerin gözünden anlatmaya çalışmak.

Yarışmanın Konusu:
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, bu yıl ilki düzenlenen “Senin Gözünden İzmir” başlıklı fotoğraf yarışması ile İzmir’i, öğrencilerin perspektifinden sergilemeyi amaçlamaktadır. İzmir, asırlardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla; gerek kültürel gerekse tarihsel açıdan zengin bir dokuya sahiptir. Efes’ten Teos’a, Meryem Ana Evi’nden Agora’ya uzanan bu kültürel çeşitlilik; esasen İzmir’i İzmir yapan niteliklerin kendisidir. Öyle ki; bu denli zengin çeşitlilik arasında yoğrulmuş bir değer olarak İzmir’i fotoğraf ile anlatmaya çalışmak, en başta onu, yani İzmir’i anlamayı gerektirir. Bu bağlamda amacımız, İzmir’in kültürel ve tarihsel çeşitliliğini görüntüler ile ifade edebilmeye çalışmaktır.

Yarışmanın Türü:
Fotoğraf Yarışması

Kimler Katılabilir:
İzmir İl ve İlçelerindeki Tüm Ortaöğretim Öğrencileri

Yarışma Başlama Tarihi: 28 Mart 2022

Yarışmaya Son Katılım: 06 Mayıs 2022

Sonuçların Açıklanması: 17 Mayıs 2022

Ödüller:
Birincilik Ödülü 3000 TL
İkincilik Ödülü 2000 TL
Üçüncülük Ödülü 1000 TL
Sergileme Hakkı Kazanan 10 Fotoğraf için Plaket verilecektir.

Katılım Şartları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 2. Yarışmaya, 18yaş ve altında olmak şartı ile tüm lise öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım için İzin Formu doldurulması zorunludur.
 3. Katılımcılar; daha önce farklı bir fotoğraf yarışmasına gönderilmiş, ödül kazanmış veya sergilenmiş fotoğraflar ile yarışmaya katılamaz. Aksi halde böylesi bir durumun tespit edilmesi halinde katılımcı diskalifiye edilir.
 4. Eserlerin fotoğraf tabanlı olması gerekmektedir. Resim veya dijital tabanlı görsel çalışmalar bu yarışmanın kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 5. Fotoğrafların üzerinde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiş olabilir. Bu düzenlemeler, temel fotoğrafçılık etiği ilkeleri içerisinde olması kaydı ile, elektronik düzenleme araçları veya diğer uygulamalar kullanılarak gerçekleştirilebilir
 6. Yarışmaya; fotoğraf makinesi, cep telefonu ve Drone ile çekilmiş fotoğraflar ile katılmak serbesttir. Drone ile çekilmiş fotoğraflar için insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 7. EXIF bilgileri görüntülenemeyen veya kaldırılmış fotoğraflar, ödül veya sergilemeye hak kazanmaları durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
 8. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
 9. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanım geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 10. Seçici Kurul bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

Fotoğraf kullanımı, telif hakları ve diğer koşullar:

 1. Yarışmaya katılarak ödül kazanan ve fotoğrafı sergilenme hakkı elde eden katılımcılar, Yüksekokul ve Yüksekokul bünyesine bağlı kurumlar tarafından eser sahibinin adının kullanılması şartıyla kullanım hakkı verdiğini kabul ettiğini taahhüt eder. Öte yandan her katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül kazanan ve sergilenme hakkı elde eden eserlerinin; çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 2. Ödül alan ve başarılı bulunarak sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, İzmir Kavram Yüksekokulu ve Yüksekokul bünyesine bağlı kurumlar tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete,dergi, TV, internet aracılığı ile eser sahibinin ismi belirtilmek şartı ile kullanılabilecek ve bu konuda eser sahibine ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 3. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Bu kurala uymayan katılımcılar diskalifiye edilir.
 4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Fotoğrafların gönderilmesi

 1. Yarışma fotoğrafları e-mail veya posta yolu ile gönderilebilecektir.
 2. Posta yolu ile gönderilecek fotoğraflar CD’ye basılmış olarak gönderilmelidir. Katılım için
  gereken tüm evraklar aynı posta ile gönderilmelidir. CD ve katılım evrakları ayrı olarak gönderilmiş eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. CD ve katılım evrakları 28 Mart 2022 - 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında aşağıda yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iletişim adresine gönderilmelidir. Belirlenen tarihler dışında ulaşan veya gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yarışma fotoğrafları online (çevrimiçi) olarak, 28 Mart 2022 - 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında yarisma@kavram.edu.tr adresinde gönderilecektir.
 4. Online olarak yapılacak olan başvurularda, fotoğraflar ile birlikte İzin Formu da taratılarak gönderilmelidir. İzin Formu ıslak imza ile doldurulmuş olmalıdır. Başvuru tek bir e-mail halinde gönderilmelidir. Parçalı gönderimler kabul edilmeyecektir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 5. Posta yolu ile yapılacak olan başvurularda, evraklar arasında CD ve ıslak imzalı İzin Formu bulunması gerekmektedir. Yalnızca CD gönderilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. İzin Formunun ıslak imzalı olmaması halinde ise başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. Parça parça gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 7.  Gönderilecek fotoğraflar pasaportsuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 8. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli. Dosyaların boyutu 2 Mb boyutundan az olmamalı, 10 Mb boyutunu da geçmemelidir.
 9. Dijital başvuru esnasında eserini küçültmek durumunda kalan katılımcıların, eserlerinin RAW formatlı ve tam boyutlu hallerinin ilerideki muhtemel basılı süreçlerde yüksek kaliteyi sağlaması sebebiyle de saklamaları uygun olacaktır.

Seçici Kurul:
Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü/Temel Sanat Eğitimi
Anasanat Dalı

Öğr. Gör. Muhittin Eren SULAMACI
Ege Üniversitesi/Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü/Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Hakan AKDEMİR
Reklam Fotoğrafçısı

İletişim Bilgileri:
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Oğuzlar, 1251/2. Sk. No:8, 35230 Konak/İzmir
E-posta: yarisma@kavram.edu.tr

Ekler:
1. Veli Onay Formu için tıklayınız.
2. Muvafakatname Formu için tıklayınız.