DUYURULAR

Meslek Yüksekokulumuza 16 Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

04 Ara 2018

 
04.12.2018 tarih ve 30615 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Öğretim görevlisi alım ilanı, İlan müracaat için gerekli evrak listesi ve müracaat edilecek programlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 - Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçezi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2 - Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu | Öğretim Elemanı Başvuru formu waray,kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3 - YÖK formatında Özgeçmiş.

4 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

& - Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7 - Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8 -Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

9 - ALES Belgesi

10 - 7 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 - Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan belge)

13 - Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14 - ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ (0412,2015 SON BAŞVURU TARİHİ 18.12.2018

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ (o :20.12.2018 GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ :21.12.2018

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :25.12,2015

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.ir ÖNEMLİ NOTLAR 1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2 - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet

bölümünden ALES 'ten en az /0 puan almış olmak

3 - Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 190'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla

belirlenir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE (www.kavram.edu.ir) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.