Gülşen ŞİMŞEK

Yüksekokul Sekreteri 

E-Posta: gulsen.simsek@kavram.edu.tr