Kariyer Ofisimizde öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatları boyunca kendilerini tanımalarında, kariyerlerinin planlanmasında destek sağlamak, iş dünyasının beklentiler hakkında onları bilgilendirmek ve özellikle sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerimizin stajları için onların kurum- iş yeri bulmalarına yardımcı olmak ve mezuniyet sonrası kendilerini geliştirebilecekleri hayatı geçirebilmeleri işlere yerleştirilmelerinde onlara yol gösterecektir. İş dünyası ile geliştireceğimiz işbirlikleri ile kurumumuz öğrencileri ön lisans programlarının uyumluluğuna bağlı olarak eğitimlerini sürdürürken işbirliğimizin olduğu firmalarda kısmi zamanlı çalışma veya staj yapma imkanına sahip olacaklardır. Öğrencilerimize bu bağlamda öz geçmiş hazırlamalarına ve mülakatlara gitmeden önce onları bu görüşmelere hazırlamayı misyonumuz haline getirdik.

Kariyer Ofisimizde, tüm öğrencilerimiz staj yeri seçim uygunluğu ve tüm staj işlemleriyle ilgili bilgilendirme için öğrenci destek ofisimize müracaat etmek durumundadır. Bunun ötesinde, öğrencilerimiz staj yapmak istedikleri iş yeri ve kurum için koordinatörlüğün onayını almak zorundadır. Öğrencilerimiz stajlarının tamamladıktan sonra staj dosyalarını en geç 15 iş günü içerisinde değerlendirilmek üzere koordinatörlüğe teslim etmelidir. Öğrencilerimiz stajlarını ikinci sınıfın ikinci döneminde yapabildikleri gibi dilerlerse yaz döneminde de tamamlayabilirler. Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerimiz için staj taleplerini 1. sınıfın 2. döneminde mart ayı itibariyle yapabilirler.

Kariyer ve staj koordinatörlüğümüzün görevlerini öz biçimde anlatacak olursak, öğrencilerimizin staj yapabilecekleri kurum sayısını arttırmak ve bu kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak, iş ve staj ilanlarının yayınlanmasını ve öğrencilerimize duyurulmasını sağlamak; bu noktada öğrencilerimizin doğabilecek fırsatları kaçırmaması için ilanları özenle takip etmeleri esastır.Staj için kurum veya iş yeri bulamayan öğrencilerimize yardımcı olma, kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, kişisel gelişim seminerleri, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler sunma ve bunları duyurmak, öğrencilerimize mesleklerinde uzmanlık seçimleri ile kariyerlerine nasıl yön vereceklerine yardımcı olmak, staj defterlerinizin toplanması ve değerlendirilmesi görevlerini kapsamaktadır.