ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ek hibe
Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için yüksekokulumuzun Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne talebinizi iletiniz. İlgili form doldurulduktan sonra başvurunuz yüksekokulumuzun Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

 

Yükseköğretim Kurumları İçin Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formları

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Öğrenci)

Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu (Personel)