%5 Peşin Ödeme İndirimi Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır.
Kardeş İndirimi %10 Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine indirim uygulanır.
Toplam -