İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda önlisans öğrenimine başlayan her öğrenciye öğretim elemanları arasından, eğitimleri süresince onlara rehberlik yapmaları amacıyla birer akademik danışman görevlendirilmektedir. Akademik danışmanlar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere ihtiyaç duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta, ders seçimleri ve kayıt yenileme konusunda da danışmanlık yapmaktadır.