ÇİFT ANADAL

Yüksekokulumuz öğrencileri devam ettikleri önlisans anadal programı ile en az 36 AKTS kredi dersi örtüşen diğer bir önlisans programında Çift Anadal yapabilmektedir. 

Çift Anadal yapmak isteyen öğrenciler için koşullar;

  • Anadal önlisans programının en erken 2’inci en geç 3'üncü yarıyılı başında başvurabilir. 
  • Öğrencinin çift anadala başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal önlisans programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması
  • AGNO’sunun en az 3,50 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
  • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
  • ÇAP yapılabilecek programlar için lütfen tıklayınız.