Tarihçe

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, “Kavram Eğitim Vakfı tarafından 12.07.2008 tarih ve 2008/13861 sayılı Bakanlar Kurulu” kararıyla kurulmuş bir vakıf yükseköğretim kurumudur. 

2008–2009 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra; 15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan ve 2018 /11351 Bakanlar Kurulu kararı gereği, “İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu’nun merkezinin İzmir’e taşınması ve adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi" ile 2018-2019 akademik yılında İzmir’de eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, meslek eğitimi alanında Türkiye’de var olan boşluğu doldurmak, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda yükseköğretimin ileri aşamalarına geçişi de (DGS) sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu aracılığı ile yönetilmektedir.