6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (bundan böyle  “Meslek Yüksekokulu” olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

 

                                                                                      AÇIK RIZA BEYANI

 

 
Meslek Yüksekokulu tarafından ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Bilgi Al İlgili Kişi Aydınlatma Metni’’ ile bilgilendirildim. İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.
 
  •  Tarafıma eğitim programlarının tanıtılması, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerimin değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafımla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi, reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine;
 

 

İlgili Kişi
Adı Soyadı:  
Tarih :  
İmza :