BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi “4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28 inci maddesi” ve 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, projelerin bütçe ödeneklerinin belirlenmesi, takibi, kayıt altına alınması, proje süreçlerinin ve proje alımları ile ilgili bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi ve Müdürün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda bağımsız olarak bilimsel araştırma projeleri yürütmekte olan ya da planladığı bilimsel araştırma projelerini hayata geçirmek isteyen tüm akademisyenler projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında ihtiyaç duydukları teknik desteği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine başvurarak alabilirler.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

BAP KOMİSYONU

 

Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKLATAN
Üye
Prof.Dr. Mahir HASANSOY
Beykent Üniversitesi
Üye
Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM
KAPTANOĞLU
Beykent Üniversitesi
Üye
Prof. Dr. Haluk Hayri ÖZTEKİN
Beykent Üniversitesi
Üye
Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Üye
Prof. Dr. İlyas SÖZEN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Üye
Doç.Dr. Damla GÜRKAN KUNTALP
Dokuz Eylül Üniversitesi
Üye
Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Üye
Dr.Öğr. Üyesi Özlem KOÇTAŞ ÇOTUR


 

 

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur.

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ

 

Koordinatör
Öğr. Gör. Derya SAYGILI
Koor. Yrd.
Öğr. Gör. Hülya KARAKARTAL
İdari Personel
Gözde YALÇIN


 

 

Meslek Yüksekokulun Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, projelerin bütçe ödeneklerinin belirlenmesi, takibi, kayıt altına alınması, proje süreçlerinin ve proje alımları ile ilgili bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordinasyonu, meslek yüksekokulun araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve Müdürün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu olan Müdürlükçe oluşturulmuş birimdir.

BAP UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZUBAP Uygulama Esasları Kılavuzu için tıklayınız.
BAP FORMLAR

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi

Ek_2_BAP Başvuru Formu (Kalite-Genel İşler- Form 08)

Ek_3_Hakem Değerlendirme Formu (Kalite-Genel İşler- Form 09)

Ek_4_Proje Destekleme Sözleşmesi (Kalite-Genel İşler- Form 11)

Ek_5_Yürütücü Gelişme (Ara) Rapor Formu (Kalite-Genel İşler- Form 13)

Ek_6_Gelişme (Ara) Raporu Değerlendirme Formu (Kal-Gen İş- Form 12)

Ek_7_Sonuç Raporu (Kalite-Genel İşler- Form 14)

Ek_8_Sonuç Raporu Değerlendirme Formu (Kalite-Genel İşler- Form 15 )

Ek_9_BAP Araştırmacı Ayrılma Formu (Kalite-Genel İşler- Form 16)

Ek_10_Yürütücü Değişikliği Formu (Kalite-Genel İşler- Form 17)

Ek  11  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALZEME TALEP FORMU (Kalite-Genel İşler- Form 21)

PROJELER

TAMAMLANAN PROJELER

Uzaktan Eğitime Yönelik Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

  • Yürütücü: Prof. Dr. İlyas SÖZEN

Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum ve Trend Mutfak Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İzmir İl Merkezi Örneği

  • Yürütücü: Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

 

DEVAM EDEN PROJELER

İzmir İlindeki Özel Sektör Kuruluşlarının Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Beklediği Mesleki Yetkinliklere Yönelik Bir Envanter Çalışması

  • Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Emel KUŞKU ÖZDEMİR

    Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi

  • Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Semih SALMAN

    El Hijyeninde Antiseptik Kullanımı İçin DSÖ Reçetesine Göre El Antiseptik Yapımı Yürütücü: Dr.Öğr. Üyesi Şule OLGUN

  • İstihbarat Sağlayıcı Otonom Robot (ISOR) Yürütücü: Öğr.Gör. Dr. Erkan DURMAZGEZER