Öğrenci İşleri Birimi

 

Öğrenci İşleri Birimi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işlemleri ile ilgili yürütülen faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmayı görev edinmiştir. Öğrencilerimizin ilk kayıttan mezuniyetine kadar tüm süreçlerini ve diğer akademik işlemlerini YÖK tarafından belirlenen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz yapmayı amaçlamaktadır.

 

Değişen veya güncellenen kanun ve yönetmeliklerin takibini sağlayarak Öğrenci İşlerinde yapılan iş ve işlemleri güncellenen yönetmeliklere uygun olarak düzenlemek, gerekli hallerde bu bilgileri öğrenci ve/veya akademik personelle paylaşmayı hedeflemektedir. Meslek Yüksekokulumuzdaki öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin karşılaşacakları sorunlarla ilgili öngörüde bulunmak ve kullanılan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması, yaşanılacak sorunların en aza indirilmesini sağlamak ve yeni gelişen ihtiyaçlara cevap vermek için tüm gelişmeleri takip etmek birimimiz hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Öğrenci İşleri Birimi’nin Dokümanları

 

Öğrenci İşleri Birimi Personel Bilgileri

Saliha ERTAN

Unvan: Birim Sorumlusu 

Dahili: 7036

E-Posta: saliha.ertan@kavram.edu.tr

 

 

Ayşe BALABAN EMRECİK

Unvan: Memur

Dahili: 7035

E-Posta: ayse.emrecik@kavram.edu.tr


Gökhan DEMİRKAPI

Unvan: Memur

Dahili: 1975

E-Posta: gokhan.demirkapi@kavram.edu.tr