Mütevelli Heyeti 

İsmail Erkan ÇELİK
Mütevelli Heyeti Başkanı
Doç. Dr. Kamil USLU
Yüksekokul V.Müdürü
Ali ÇORLU
Üye
İsmail Hakkı MURZOĞLU
Üye
Nihan ÇORLU
Üye
Enfal ÇELİK
Üye
Ahmet ÖZYANIK
Üye