Öğretim Görevlimiz Ayşen ÖZMEN İklim Değişikliği ve Sağlık Çalıştayında

25 Kas 2021

Yüksekokulumuzda Öğretim Görevlisi olan Ayşen ÖZMEN, Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Dairesi’nin 12-13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı Revizyonu Çalıştayına davet edildi.  Program, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut AVCI, DSÖ Türkiye Ofisinden Doç.Dr.Tufan NAYİR ve Daire Başkanı Tuncay ÖZER'in açılış konuşmaları sonrasında başladı.

 

2015 yılında hazırlanan eylem planı revizyon çalışmalarının sonuç toplantısı 23.11.2021 tarihinde gerçekleşti. Okulumuzu temsilen görevlendirilen Öğr. Gör. Ayşen ÖZMEN bu toplantıda tez çalışmasını sunarak, iklim değişikliği sonucu ülkemizde görülen ve/veya artan hastalıkların ICD10 kodlarının belirlenmesi ve takibi için kurumsal alt yapının güçlendirilmesi, kurum içi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik sonuç raporunu sundu.

 

İklim değişikliğinin koordineli gayretler gerektiren bir halk sağlığı sorunu olduğunu aktaran Özmen, ulusal ve yerel düzeyde iklim değişikliği sağlık uyum stratejilerinin belirlenmesi ve kurumlarla entegre edilmesi, sağlık ve iklim risk değerlendirmeleri yapılması gerektiğini, iklim değişikliğini ilgilendiren tüm sektörlerin ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı altında güçlerini birleştirmenin zamanının geldiğini vurguladı.