İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile ESİAD Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

08 Ara 2021

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD)  arasında 7 Aralık 2021 tarihinde  İşbirliği Protokolü imzalandı. Bu protokol ile eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine hizmet edecek şekilde, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun eğitim programlarının içeriğinin geliştirilmesinde ve staj imkanları yaratılmasında ESİAD’ın katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Küresel rekabet gücüne dayanan, kaliteli ve dinamik bir yapıya sahip mesleki ve teknik eğitim, bir ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminin temel taşları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir mesleki ve teknik eğitim planlaması ve bu amaçla taraflar arası işbirliği yapılmasının son derece önemli olduğu   toplantıda vurgulandı.

İmza törenine Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Derman Küçükaltan, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, öğretim elemanlarımız ve ESİAD yöneticileri katıldılar.